Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

III Międzynarodową Konferencję Naukową "Architektura Kultur Lokalnych"

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA "Miejsca Duchowe" i Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej organizuje III Międzynarodową Konferencję Naukową "Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza" pt.: "Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje
architektury i sztuki sakralnej XX-XXIw." . Odbędzie się ona w Warszawie, Białymstoku i Supraślu.

Pierwsza zorganizowana przez nas konferencja pt. Architektura pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy odbyła się w 2003r. W 2005r. współorganizowany przez Wydział Architektury i SARP Kongres Architektów Polskich w Białymstoku pt. Architektura miasta w dialogu kultur, narodów i religii, w formule środowiskowej dyskusji, podjął i zrealizował również zaproponowaną przez nas problematykę tożsamości kulturowej oraz wielokulturowości w architekturze miasta.
Zorganizowana w 2009r. konferencja pt.: "Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii" dotyczyła problematyki wymiany wartości i ekumenizmu w architekturze sakralnej pogranicza kulturowego.

Głównym celem organizowanej obecnie konferencji jest ukazanie i próba oceny zjawiska konwersji i rekonwersji architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.