Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

II Akademickie Forum Energii Jądrowej, AGH

Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” zapraszają do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 17-19 maja 2017 r.

Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy kwestie związane z technologiami oraz nowościami w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.

W programie przewidziano m.in.:

·wykłady prelegentów,

·warsztaty,

·debata ekspercka,

·prezentacje studenckich kół naukowych,

·sesję posterową

·debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci

·Wycieczka do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej

W celu promocji i rozwoju zainteresowania tematyką mm energetyki jądrowej w środowisku akademickim, organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy: na najlepszą prezentację na temat energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 r. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz wydarzenia na Facebooku, gdzie udostępniane będą kolejne informacje o naszym wydarzeniu:

https://www.facebook.com/afej.agh/?fref=ts

afej.agh.edu.pl