Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Biotech 2014

Konferencja Biotech 2014 organizowana przez doktorantów Politechniki Gdańskiej przeznaczona dla doktorantów i młodych naukowców.

Jest to niewątpliwa okazja do nawiązania kontaktów z innymi ambitnymi ludźmi zgłębiającymi tajniki wiedzy oraz interdyscyplinarnej współpracy.

Mamy nadzieję, że zaszczyci nas swą obecnością liczne grono doktorantów i/ lub młodych pracowników nauki  Wydziału Architektury.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Krause

Samorząd Doktorantów

Politechnika Gdańska

zaproszenie