Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Architektour 2017 | Bytom | 20-26.04.2017

Architektour to ogólnopolskie warsztaty architektoniczne organizowane przez Samorządy Studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Fundację Na Dużą Skalę. Wydarzenie omija wielkie metropolie i pozwala uczestnikom poznać miasta nie pojawiające się zazwyczaj na pierwszych stronach gazet.

Ósma edycja ogólnopolskich warsztatów architektonicznych z cyklu Architektour odbędzie się w terminie 20-26 kwietnia w Bytomiu.  Ponad setka studentów kierunków projektowych z całej Polski pracujących pod okiem architektów i aktywistów miejskich będzie miała szansę zmierzyć się problematycznymi i decydującymi dla miasta obszarami. Studenci inspirowani wykładami, debatami oraz szeregiem wydarzeń towarzyszących będą mieli okazję pracowania w sposób daleki od znanej im codzienności akademickiej.

Aby podkreślić istotę społecznego czynnika w procesie projektowym każda z grup pracować będzie pod czujnym okiem nie tylko tutorów, ale także osób bezpośrednio związanych z miastem goszczącym. Podczas procesu poznawania miasta oraz kreowania projektowych rozwiązań goście będą mieli do dyspozycji pomoc lokalnych konsultantów. Tematy projektów będą bardzo zróżnicowane - nie zabraknie rewitalizacji, miejscowych interwencji czy adaptacji wnętrz urbanistycznych. Wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem aspektu człowieka w mieście.

W tym roku postanowiono szczególnie mocno poruszyć temat rewitalizacji w ujęciu nie tylko przestrzennym, ale przede wszystkim społecznym. Celem tegorocznej edycji jest wskazanie metod pozwalających na rozwijanie miasta jako miejsca przyjaznego, dostępnego, oferującego szeroki wachlarz usług publicznych. Poruszone zostaną tematy przekształcania przestrzeni publicznych poprzez działania aktywizujące lokalną społeczność. Bardzo ważny aspekt śląskiej edycji Architektour stanowi integracja oraz koegzystencja wielu różnych grup wiekowych i społecznych zestawione z aktualnymi problemami współczesnych polskich miast średniej wielkości.  Uczestnicy tegorocznych warsztatów zmierzą się z próbą wypracowania realnych i prostych metod interwencji przestrzennych mających wpływ na jakość przestrzeni publicznej.

To wyjątkowe architektoniczne wydarzenie pokazuje  również potencjalnym inwestorom, że Bytom jest otwarty na dobrą, nowoczesną architekturę inspirowaną najlepszymi szkołami i projektantami. Ożywianie miasta, inspirowanie, zachęcanie do zmian i uczenie o dobrych polskich i zagranicznych wzorcach architektonicznych to tylko niektóre cele warsztatów.

Szczegółowy program warsztatów jest w trakcie przygotowań. Nie zabraknie jednak ciekawych wykładów, spotkań z projektantami czy warsztatów z mieszkańcami miasta. Udział w tegorocznej edycji jak dotąd potwierdzili: Sebastian Nagy – założyciel autorskiej pracowni sebastian nagy architects w Bratysławie, Agnieszka Labus – fundatorka oraz prezes zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+, Sylwia Widzisz – Pronobis i Grzegorz Pronobis, założyciele Pronobis Studio, Łukasz Pancewicz - urbanista, członek TUP i ISOCARP, założyciel a2p2 architecture & planning, Bartosz Haduch – architekt i nauczyciel akademicki, założyciel pracowni NArchitekTURA, Wojciech Mazan oraz Paul Cetnarski reprezentujący grupę PARERGA, Kacper Radziszewski – założyciel Architektura Parametryczna, a także Jerzy Łątka oraz Katarzyna Piskorek – architekci, doktoranci na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft i Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Zarówno uczestnicy warsztatów jak i mieszkańcy Bytomia będą mieli okazję udziału w wykładach otwartych, podczas których wystąpią architekt oraz urbanista Stefan Werrer – wykładowca na FH AACHEN | University of Applied Sciences, architekt Hubert Trammer, Wojciech Kłosowski - ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego oraz rewitalizacji miast. Program wydarzeń otwartych przewiduje również prezentacje studenckich portfolio, debaty oraz projekcje filmów. Na wydarzenia otwarte w ramach ósmej edycji warsztatów Architektour jest wstęp wolny.

Swój udział w Architektour 2017 w Bytomiu mogą zgłaszać studenci kierunków projektowych z Polski oraz zagranicy. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji na warsztaty jest przygotowania projektu kwalifikacyjnego, czyli wstępniaka. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Nabór do udziału w warsztatach rusza w marcu. Wszystkie aktualizacje dostępne na stronie internetowej www.architektour.pl oraz profilu www.facebook.com/Architektour.