Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

AKUSTYKA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Konferencje 2016

AKUSTYKA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA 
I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Gdańsk – 11 maja 2016

Narodowe Muzeum Morskie ul. Ołowianka 9-13; od godz. 9.00 do 15.00

Komitet naukowy:    

dr inż. Leszek Dulak    – Politechnika Śląska

dr inż. arch. Andrzej Kłosak    – Politechnika Krakowska

 

Założenia programowo-organizacyjne konferencji:

1.    Nowe wymagania akustyczne według normy dotyczącej ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach- dr inż. arch. Andrzej Kłosak.

2.    Zagadnienia akustyczne w projekcie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Katowicach oraz w innych wybranych projektach – dr inż. arch. Andrzej Kłosak.
Referat przedstawia tematykę akustyki budowlanej, akustyki środowiska i akustyki wnętrz na przykładzie kilku wybranych projektów, które autor konsultował w zakresie akustycznym, między innymi właśnie ukończonego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach projektu pracowni JEMS Architektci, będącego obecnie w budowie Dworca Łódź Fabryczna projektu pracowni FBT czy też ukończonego kilka lat temu kompleksu Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W referacie omówiono zakres i rodzaje projektów akustycznych, które powinny zostać wykonane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego w projektowanych budynkach. Ponadto na przykładach pokazano poprawne rozwiązania akustyczne, jak też i skutki pominięcia aspektów akustycznych w trakcie projektowania. Referat zilustrowano zdjęciami i rysunkami z omawianych przykładów.

3.    Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej – dr inż. Leszek Dulak
Przedstawienie wyników badań dotyczących izolacyjności akustycznej ścian z dociepleniem w technologii ETICS, lekkiej suchej oraz dla ściany tradycyjnej trójwarstwowej z pustką powietrzną.

4.    Ocena izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w kontekście nowelizacji normy PN-B-02151-3:2015-6 – dr inż. Leszek Dulak.
Przedstawienie nowych wymagań dot. izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, związanych ze zmianami wprowadzonymi normą PN-B-02151-3:2015. Przedstawienie metodyki i przykładów dotyczących obliczeń wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej (uwzględnienie parametrów części pełnej ściany, okien i nawiewników. Przedstawienie powiązania wymagań w zakresie dźwiękoizolacyjności ściany zewnętrznej z pogłosowością pomieszczeń.

5.    Krótkie prezentacje produktowe producentów:
GrupaSilikaty, Epufloor, Armstrong, Knauf, WAG, Wienerberger, Schock.

6.    Wydanie certyfikatów uczestnictwa w konferencji.

 

Zasady uczestnictwa w konferencji:
Udział dla pracowników naukowo-dydaktycznych PG i studentów bezpłatny.
Zapisy na konferencję przyjmowane sąwyłącznie poprzez stronę internetową firmy www.artmediatechnics.pl

Osoby posiadające konto logują się na swoje konto i zapisują się na wybraną konferencję.Osoby nie posiadające konta muszą je założyć, chcąc mieć dostęp do możliwości zapisu na konferencję.Uczestnicy zapisani na udział bezpłatny mogą potwierdzenie zapisu wygenerować bezpośrednio po dokonaniu zapisu lub w dowolnym czasie przez Panel słuchacza.

W tygodniu poprzedzającym konferencję do zapisanych poprzez serwer osób wyślemy informacje organizacyjne dotyczące miejsca, godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Zapraszamy także na konferencję: www.bezpieczenstwopozarowe2016.pl
 – przygotowanie i prowadzenie dr inż. Paweł Sulik, kierownik Zakładu Badań ogniowych ITB.

 


Kontakt do Organizatora:     

Grażyna Grzymkowska-Gałka
    tel.: 600358840