Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

AiB na BUDMA 2017

AiB na BUDMA 2017

Forum Architektury to obok nowej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego kolejne wydarzenie organizowane przez wydawcę miesięcznika A&B podczas targów BUDMA 2017. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem "Człowiek, Architektura, Środowisko - Wiedza i inspiracje!". Serdecznie zapraszamy.


Miasto kompaktowe – rozwijające się wokół transportu publicznego, ruchu pieszego i jazdy na rowerze – jest jedyną, zrównoważoną środowiskową formą miasta… musi zwiększyć ilość i jakość dobrze zaprojektowanych, pięknych przestrzeni publicznych – zdrowych, bezpiecznych i pełnych życia… zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o ludziach”.

Richard Rogers

Powyższy fragment przemowy Richarda Rogersa do książki Jana Gehla pt. „Miasta dla ludzi” w pełni oddaje sens pracy architekta. Człowiek, architektura, środowisko – tymi trzema słowami chcemy zwrócić uwagę na konieczność synergii działań wszystkich, którzy odpowiedzialni są lub chcą być za ochronę naturalnego i przyjaznego środowiska zbudowanego, w którym żyje człowiek.

To właśnie relacja pomiędzy formą i życiem jest warunkiem powstawania dobrej architektury – dobrej, to znaczy takiej, która jest wyrazem troski o człowieka, zrozumienia jego problemów i która prowadzi do stworzenia bezpiecznych i pełnych życia, zrównoważonych i zdrowych miast.

Ludzki wymiar architektury oznacza nowy wymiar projektowania uwzględniający potrzeby ludzi – mieszkańców małych i dużych miast – w którym wzmocniona zostać musi rola społecznej przestrzeni jako miejsca spotkań i otwartego, demokratycznego społeczeństwa.

Miasto zdrowe to nie tylko możliwość ruchu pieszego i jazdy na rowerze. Bez wątpienia. Bezdyskusyjnym i oczywistym elementem zintegrowanej polityki zdrowego miasta stać się musi również wzmożona ochrona środowiska naturalnego. Jego ochrona wiąże się nierozerwalnie z rozwojem systemów transportu publicznego, z zaproszeniem do chodzenia lub korzystania z roweru, do podnoszenia poziomu aktywności mieszkańców.

Zielona możliwość poprawia zarazem „stan środowiska i gospodarki miasta”, redukując tym sposobem zapotrzebowanie na zużycie zasobów energetycznych, produkcji szkodliwych substancji, zmniejszając tym samym poziom hałasu.

Zdrowe miasto to miasto bezpieczne, pełne życia w jego przestrzeniach publicznych, konsumujące uroki społecznej i kulturalnej oferty miasta. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że architektoniczny krajobraz to tło dla doświadczeń życia, w mieście stymulowanych głównie ludzkimi zachowaniami i ich twarzami, kolorami i odczuciami przestrzeni, w której najważniejszy jest CZŁOWIEK. To on jest największą radością, nic nie jest od niego ważniejsze i bardziej pociągające!
Romuald LOEGLER

 

program 

Informacje o nowej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego: LINK

kontakt z biurem organizatora

osoba kontaktowa

Marta Bąk
tel: 12 632-34-02
email: 
m.bak@architekturaibiznes.com.pl