Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

AFFORDABLE HOUSING FORUM - FORUM DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

AFFORDABLE HOUSING FORUM - FORUM DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
29.-30. czerwca 2017 r., w pawilonie SARP, Warszawa, Foksal 2,

Dostępnemu budownictwu mieszkaniowemu poświęcone jest sympozjum, które organizowane jest w dniach 29-30 czerwca w Warszawie przez ETH-Wohnoforum ETH_CASE, instytut badawczy działający Wydziale Architektury Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz kieleckim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Partnerem wydarzenia jest Echo Investment SA oraz BGK Nieruchomości.

Housing Forum koncentrować się będzie wokół wyzwań rynku mieszkaniowego w Europie środkowo-wschodniej, perspektyw jego wzrostu oraz nowych modeli mieszkaniowych. Celem sympozjum jest zainicjowanie debaty nt. polityki mieszkaniowej w kontekście zmian społecznych, ekonomicznych oraz rosnącej mobilności ludności i starzenia się społeczeństwa. Affordable Housing Forum ma na celu wyjście poza schemat hermetycznej konferencji naukowej. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli podmiotów kierujących polityką mieszkaniową, architektów, deweloperów oraz naukowcy badających zjawiska społeczne. Chcemy, aby ta konferencja umożliwiła uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów naukowych oraz biznesowych. W ramach sympozjum wykład wygłoszą min. prof. Hubert Klumpner (ETH Zurich), oraz Prof. Dr Richard Reinprecht (Universität Wien). Spotkanie odbywa się w Polscem głównie dlatego, że pojęcie „dostępne budownictwo mieszkaniowe” jest w Polsce i w regionie nieznane.

Szczegółowe informacje dotyczące Affordable Housing Forum znaleźć można na stronie http://www.wohnforum.arch.ethz.ch/en/affordable-housing-forum/symposium-affordable-housing-forum-warsaw