Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

„Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i lokalne standardy mogą wyznaczać zasady dobrego sąsiedztwa dla decyzji o warunkach zabudowy?"

Serdecznie zapraszamy  do udziału w seminarium pt. „Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i lokalne standardy mogą wyznaczać zasady dobrego sąsiedztwa dla decyzji  o warunkach zabudowy?" w dniu 17
grudnia 2018 r., w godzinach 12-17 (Warszawa, ul. Targowa 45, sala konferencyjna, III p.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Program seminarium obejmuje wystąpienia trzech ekspertów.
 
12: 00 Powitanie i wprowadzenie do celów seminarium
 
12: 10 Pani mec. Krystyna Sieniawska, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
Klauzula ładu przestrzennego w procesie ustalania warunków zabudowy dla terenów sąsiadujących z obszarami objętymi planami miejscowymi
 
12: 40 Pani prof. dr hab. Iwony Niżnik – Dobosz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Wybrane zagadnienia przypadków niespójności w decyzjach o warunkach zabudowy oraz normach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących terenów wraz z rekomendacją zmian legislacyjnych
 
13: 10 Pan dr Jakuba Szlachetko, adwokat, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego.
Lokalne standardy urbanistyczne, jako przesłanka wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 
13: 40 – 14: 00 Przerwa kawowa
 
14: 00 – 17: 00 Dyskusja ekspertów
 
Moderator: Pani prof. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.
 
Do zaproszenia dołączono artykuły, które będą wstępem do dyskusji. Uprzejmie informujemy, że artykuły zostaną po dyskusji opublikowane w czasopiśmie „Człowiek i Środowisko" i są chronione prawem autorskim.