Politechnika Gdańska Wydział Architektury

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek    900 – 1200

wtorek              1000 – 1200

środa                 900 – 1200     

czwartek          1000 – 1200

piątek                1000 – 1200

Godziny przyjęć prodziekan do spraw studenckich:

poniedziałek    1000 – 1200

czwartek         1000 – 1200

Dziekanat Wydziału Architektury - studia I stopnia:

 pokój 314 w Gmachu Głównym PG; Plan sytuacyjny znajduje sie tutaj

mgr Ilona Dąbrowska - samodzielny referent- sprawy studentów 3 i 4 roku studia I stopnia, kierunek architektura, sprawy studentów kierunku Gospodarka przestrzenna studia I stopnia, stypendia (przebywa na urlopie macierzyńskim)
 tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63

mgr Grzegorz Markowski - starszy referent- sprawy studentów 1 i 2 roku studia I stopnia, kierunek architektura, stypendia
e-mail: grzmarko@pg.gda.pl, tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63