ZARZĄDZENIE DZIEKANA WAPG NR 3/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie terminów i zasad prowadzenia zajęć na Wydziale Architektury po 25 maja 2020

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WAPG NR 3/2020

z dnia 21.05.2020 w sprawie terminów i zasad prowadzenia zajęć na Wydziale Architektury po 25 maja 2020

 1. Wykłady, ćwiczenia i zajęcia projektowe prowadzone na Wydziale Architektury PG, a także wszystkie inne zajęcia organizowane dotychczas w formie zdalnej, będą nadal realizowane w takiej formule aż do końca głównej części semestru (zakończą się najpóźniej do 5 lipca 2020 r.).
 2. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej odbędą się również w formie zdalnej.
 3. Zajęcia z przedmiotu Pracownia plastyczna IV- kompozycja rzeźbiarska zostaną przeprowadzone w formie zdalnej w terminie pomiędzy 01.06.2020 – 05.07.2020. Termin realizacji tych zajęć zostanie ustalony w porozumieniu prowadzących ze starostą roku.  
 4. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia semestru letniego będą opublikowane w najbliższych dniach na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG (najpóźniej 3 czerwca). Studenci na pewno nie będą musieli jednak odrabiać zajęć poprzez obecność na uczelni.
 5. Studenci kierunków Architektura i Gospodarka Przestrzenna, którzy ze względu na utrzymujący się stan pandemii nie planują podjęcia pracy w biurach, będą mogli realizować praktyki przeddyplomowe zdalniena Wydziale Architektury w warunkach symulujących pracę w biurze, co zapewni osiągnięcie założonych w programie studiów efektów kształcenia. Tematy praktyk zostaną podane do 27.05.2020 r.
 6. Sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w formie mieszanej, tj. część egzaminów odbędzie się zdalnie, a część w formie tradycyjnej. Większość egzaminów odbędzie się w formie zdalnej. 
 7. Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji podstawowej i poprawkowej, a także formę ich przeprowadzania (tradycyjna lub zdalna), zostaną ustalone w uzgodnieniu z dziekanatem. Następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Architektury najpóźniej do 3 czerwca 2020.  

Zajęcia, które nie są prowadzone zdalnie, aktualizacja:

Kierunek Architektura, studia I stopnia

 • Pracownia plastyczna II, kompozycja rzeźbiarska – realizacja zajęć w przyszłym semestrze
 • Dokumentacja historyczno-architektoniczna – realizacja zajęć we wrześniu lub w przyszłym semestrze
 • Seminarium obieralne I, zajęcia z prof. TsutomuNozaki – realizacja zajęć w przyszłym semestrze lub we wrześniu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej

Kierunek Architektura, studia II stopnia

 • Projekt architektoniczny - adaptacja, zajęcia z prof. TsutomuNozaki – realizacja zajęć w przyszłym semestrze

Kierunek Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, wszystko zdalnie

Kierunek Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, wszystko zdalnie