Z przyjemnością informujemy, że Dr inż. arch. Hanna Obracht - Prondzyńska laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Urbanistka z naszego Wydziału otrzymała nagrodę Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w edycji 2020 r. w kategorii: rozprawy doktorskie.

Nagrodę przyznano za rozprawę pt. Rozwój przestrzenny małych miast w kontekście procesu metropolizacji na przykładzie województwa pomorskiego, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa.

W swojej pracy Autorka zaprojektowała model wykorzystujący wielkie zbiory danych oraz dostępne w kraju zasoby informacji przestrzennej gromadzone i opracowywane przez instytucje samorządowe i administracji publicznej. Posłużył on ocenieskutków siły oddziaływania metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci osadniczej regionu.