XXII Konkursie KOŁO „Projekt Łazienki 2020”

Zadanie konkursowe: „STWÓRZ PAWILON Z FUNKCJĄ TOALETY DLA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE”

1. Informacje podstawowe:

- termin składania prac: do 8.05.2020,

- pula nagród: ponad 50.000 zł i prestiżowy staż w biurze architektonicznym,

- partnerem tegorocznej edycji konkursu jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,

- wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej https://konkurskolo.pl.

 

2. Zapraszamy do promocji Konkursu wśród studentów Uniwersytetu, poprzez:

- umieszczenie informacji na stronie internetowej wydziału oraz na wydziałowym profilu Facebook,

- wysłanie do studentów informacji o konkursie za pośrednictwem poczty studenckiej (e-mail).

Wszystkie materiały (treści informacyjne do kanałów elektronicznych) zapewni organizator po zadeklarowaniu przez Wydział chęci udziału w akcji w odpowiedzi na tego e-maila.