WYSTAWA POKONKURSOWA

Zapraszamy Państwa na wirtualną wystawę pokonkursową zorganizowaną po konkursie studenckim Koncepcja przebudowy strefy wejściowej Zespołu Szkół Łączności. Konkurs został zrealizowany w ramach zajęć Projekt architektoniczny – adaptacja, na sem. 1 studiów II stopnia na kierunku Architektura w r.a. 2019/2020.

Koncepcja obejmowała przebudowę wejścia do szkoły, układu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz ewentualną rozbudowę strefy wejściowej.

Prace konkursowe powstały w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej oraz dr inż. arch. Elżbiety Marczak.

 

Inicjatorami konkursu byli: Zespół Szkół Łączności w Gdańsku oraz Wydział Architektury PG.

Fundatorami nagród byli: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Pracodawcy Pomorza.

W konkursie złożono 18 prac, które dostarczyły interesującego materiału poglądowego, a autorzy nagrodzonych prac zostali zaproszeni do dalszych prac projektowych, w celu wypracowania rozwiązania przeznaczonego do realizacji.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z pracami zaprezentowanymi na wystawie.