Wykład pod tytułem "Silniki gier (game engines) jako narzędzia pracy artysty/architekta

  • Serdecznie zapraszamy, w imieniu prof. Jarosława Rybickiego jak i swoim, na kolejne Wydziałowe Seminarium Wydziałowe.

    20.04.2017, o godzinie 13:15 w sali 252 GG

    dr hab. inż. arch. Andreas Guskos, prof. nadzw. z Akademii Sztuki w Szczecinie wygłosi wykład pod tytułem

    "Silniki gier (game engines) jako narzędzia pracy artysty/architekta. Przykłady zastosowań"