Wydział Architektury oraz ILLUME patronem VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem Sztucznym

Mamy przyjemność poinformować, że Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Interdyscyplinarna grupa badawcza ILLUME w ramach Centrum EcoTech PG zostali patronami VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem Sztucznym OKZŚ 2021.

Odbywająca się cyklicznie od 2013 roku konferencja poświęcona jest problemowi wpływu oświetlenia sztucznego na nasze otoczenie i na nas samych.

Ambitnym celem wydarzenia jest synergiczne połączenie wyżej wymienionych elementów niezbędnych do rozwiązania problemu zjawiska zanieczyszczenia światłem sztucznym w Polsce. Konferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. 

 

Tegoroczna tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
 • oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
 • skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
 • obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
 • rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
 • prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
 • strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
 • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
 • ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
 • ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
 • ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
 • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 24 września - 25 września  2021 w formacie hybrydowym.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

 

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem. Dr inż. arch. Karolina Zielinska-Dabkowska z WA PG jest członkiem tego komitetu od roku 2021.

 

Do udziału w konferencji zapraszano osoby związane z ekologią, biologią, ochroną przyrody, medycyną, astronomią, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zanieczyszczenia światłem sztucznym.

 

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia TUTAJ.