WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP

 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić młodych naukowców z całej Polski na bezpłatne warsztaty z aktywnym udziałem uczestników, które poprowadzi Doktor honorowy UAM, profesor wizytujący w naszym Instytucie, Peter Nijkamp – światowej sławy holenderski ekonomista, geograf ekonomiczny i regionalista.

  Warsztaty odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w Poznaniu w budynku Collegium Geographicum (WNGiG UAM) pod hasłem:
  WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE
  (CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES)

  Formuła warsztatów odbywających się w języku angielskim obejmuje:

  - wykłady wprowadzające w problematykę współczesnych wyzwań procesów rozwojowych i ich regionalnych konsekwencji;
  - konwersatoria dotyczące wybranych przez uczestników problemów szczegółowych;
  - prezentacje opracowane na podstawie esejów przygotowanych przez uczestników i przesłanych do organizatorów w terminie do 31 lipca 2017 r.;
  - grupowe i indywidualne konsultacje w zależności od struktury problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

  Więcej informacji: www.igsegp.amu.edu.pl