W dniach 16-18 czerwca 2020 na Wydziale Architektury PG odbyła się konferencja na temat edukacji w zakresie inżynierii i architektury (EADE-2020).

W dniach 16-18 czerwca 2020 na Wydziale Architektury PG odbyła się konferencja na temat edukacji w zakresie inżynierii i architektury (EADE-2020).
Konferencję EADE 2020 zorganizowano pod wspólnym patronatem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,  we współpracy z Wydziałem Architektury Slovak Uniwersity of Technology w Bratysławie, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz the World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), Melbourne, Australia, której Prezydentem jest Prof. Zenon J. Pudlowski.
W tym roku konferencja odbyła się w całości zdalnie na platformie Cisco WEBEX . Dyskusje naukowe dotyczące kształcenia inżynierów trwające 3 dni zakończyły się ogromny sukcesem i odbiły się szerokim echem w środowisku naukowym. Na konferencji przedstawiono 59 referatów przez naukowców z 8 krajów, min. z Egiptu, Hiszpanii, RPA, Słowacji i Polski. Gratulujemy uczestnikom wysokiego poziomu prezentacji, przedstawiających nowatorskie podejście do zagadnień edukacji architektonicznej.
Gdańska Konferencja była kontynuacją bogatych tradycji międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz osiągnięć w zakresie edukacji w gronie międzynarodowej społeczności nauczycieli architektury i budownictwa WIETE.
Dziękujemy Profesorowi Zenonowi J. Pudlowskiemu , Prezydentowi WIETE, bez którego inicjatywy i wielu lat pracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji inżynierów konferencja ta nie byłaby możliwa. Dziękujemy Profesorowi Krzysztofowi Wilde, Rektorowi PG za objęcie Konferencji honorowym patronatem i jej uroczyste otwarcie.  
Pragniemy przekazać szczególne wyrazy wdzięczności reprezentantom WIETE International Academic Advisory Committee:
Prof. Robert Špaček, Slovak University of Technology in Bratislava – President, WIETE International Academic Advisory Committee (WIETE-IAAC) Melbourne
Prof. Sabina Kuc, Vice-President, WIETE International Academic Advisory Committee (WIETE-IAAC) Melbourne
Prof. Lucyna Nyka, Vice-President, WIETE International Academic Advisory Committee (WIETE-IAAC) Melbourne
Dziękujemy Prof. Jackowi Gyurkovichowi, Dziekanowi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Dziekanowi Wydziału Architektury Slovak University f Technology w Bratysławie, Prof. Paweł Gregor.

Dziękujemy osobom prowadzącym poszczególne sesje:
Prof. Arthur James Swart, Central University of Technology, Bloemfontein, South Africa
Prof. Stansilav Avsec, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Prof. Anna Agata Kantarek, Politechnika Krakowska,
Prof. Zbigniew Paszkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
Prof. Jakub Szczepański, Politechnika Gdańska,
Prof. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska,
Prof. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska,
Dr Justyna Borucka, Politechnika Gdańska,
Dr Magdalena Rembeza, Politechnika Gdańska,
Dr Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Politechnika Gdańska,
Dr Joanna Bach-Głowińska, Politechnika Gdańska,

Dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji:  
Prof. Jakub Szczepański – Przewodniczący
Prof. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska
Dr Justyna Borucka, Politechnika Gdańska,
Dr Magdalena Rembeza, Politechnika Gdańska,
Dr Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Politechnika Gdańska,
Dr Joanna Bach-Głowińska, Politechnika Gdańska,
Mrs Joanna Kowalewska, Politechnika Gdańska,
Mrs Joanna Szechlicka-Kisłowska,  Politechnika Gdańska,
Mrs Sylwia Chodubska, Politechnika Gdańska.

Oddanej pracy wszystkich zaangażowanych osób zawdzięczamy prawidłowy przebieg oraz utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego konferencji.

Przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i życzymy wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z wdrażania nowych metod kształcenia inżynierów i architektów.