UWAGA! ZMIANY GODZIN PRZYJĘĆ PANI DZIEKAN DS. STUDENCKICH

OD DNIA 21.09.2017 ULEGNĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ PANI DZIEKAN DS. STUDENCKICH DR INŻ. ARCH. MAGDALENY PODWOJEWSKIEJ

PONIEDZIAŁKI 10.00-12.00

CZWARTKI 10.00-12.00