Urban Lighting for People. Evidence-Based Lighting Design for the Built Environment

Z przyjemnością informujemy, że książka pt.: “Urban Lighting for People. Evidence-Based Lighting Design for the Built Environment” wydana przez Royal Institute of British Architects (RIBA) Publishing w 2019 roku pod redakcją Navaz Davoudian została finalistą międzynarodowego konkursu zorganizowanego przez Urban Design Group (Edycja 2020).

Książka ta łączy praktyczną wiedzę na temat projektowania illuminacji w mieście z teorią i badaniami.

Rozdział drugi pt.: “Urban Lighting Masterplan – Origins, Definitions, Methodologies and Collaborations” został napisany przez adjunkt dr inż. arch. Karolinę M. Zielińską-Dąbkowską, pracownika WAPG, z punktu widzenia praktyka i badacza.

Przedstawia on tematykę dotyczącą zagadnień związanych z urbanistycznymi świetlnymi planami zagospodarowania przestrzennego terenu (z ang. urban lighting masterplans), genezą ich powstania, definicjami, metodologią projektową oraz współpracą z członkami zespołu projektowego i innymi interesariuszami projektu.

Więcej informacji o konkursie tutaj: http://www.udg.org.uk/content/awards-2020

Książka jest dostępna w Bibliotece WAPG.

Zdjęcie: Will Scott Photography