Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku

 • Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji oraz ustawienie w określonych konfiguracjach - plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.

  Projekt powinna cechować ciekawa koncepcja formalna i opcjonalnie dodatkowa funkcja formy/mebla (np. funkcja interaktywna, funkcja multimedialna, stojak rowerowy, kwietnik, ładowarka do urządzeń mobilnych, i inne).

  Konkurs organizowany z okazji 800 lecia lokacji Miasta Opola ma na celu uzyskanie ciekawych propozycji rozwiązania przestrzeni publicznej wokół opolskiego Ratusza - jego wschodniej części, na której znajduje się Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Konkurs jest przyczynkiem do dyskusji nad funkcją i estetyką tego miejsca, odpowiedzią na zapotrzebowanie na charakterystyczny punkt na mapie miasta, służący do wspólnych spotkań i przywołanego w tytule konkursu wypoczynku. Konkursowa realizacja wpisywać się ma zarówno we współczesne trendy w projektowaniu, jak i zabytkową architekturę Rynku. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Górażdże Cement S.A. i przekazany Miastu Opole.

  Konkurs jest otwarty, jednoetapowy.
  W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów plastyków, studentów i absolwentów ASP, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i wzorniczych oraz innych wyższych szkół artystycznych, a także członków SARP, profesjonalnych studiów architektonicznych czy projektowych.
  Organizatorzy dopuszczają zgłoszenia prac zespołowych.
  Udział w konkursie jest bezpłatny.

  Nagrody:
  I miejsce: 14.000,00 PLN brutto
  II miejsce: 8.000,00 PLN brutto
  III miejsce 5.000,00 PLN brutto
  Wyróżnienia: 2 x 1.000,00 PLN brutto

  Terminarz Konkursu:
  1. Ogłoszenie Konkursu - styczeń 2017
  2. Składanie prac konkursowych - 03.04.2017 do godz. 16.00
  3. Obrady Sądu Konkursowego - 11-12.04.2017
  4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa i podsumowanie konkursu - 25.04.2017
  5 Wdrożenie zwycięskiego projektu do realizacji - maj-wrzesień 2017
  6. Posadowienie mebli w przestrzeni publicznej - wrzesień 2017

  Organizatorzy konkursu:
  Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
  Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
  Miasto Opole

  Partnerzy:
  Górażdże CEMENT S.A.
  Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Opole

  Biuro konkursu:
  Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole,
  tel. +48 77 407 61 36, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com