Studia podyplomowe „Architektura i budownictwo proekologiczne”

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”. 

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ukończenie studiów umożliwia nabycie kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym m.in. w zakresie:

  • projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych, z uwzględnieniem wymagań technicznych, ekonomicznych i prawnych,
  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji środowiskowej (LEED, BREEAM etc.).

Pierwsza edycja studiów, współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, cieszyła się sporym zainteresowaniem, stąd kontynuacja oferty edukacyjnej w tym zakresie.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; mogą je podjąć absolwenci zarówno I, jak i II stopnia studiów (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej). 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2020 roku.

Szczegółowe informacje: www.arch.pg.edu.pl/architektura-i-budownictwo-proekologiczne

 

Zapraszamy do kontaktu:
→ sekretariat: mgr Aleksandra Zdanowicz
tel. 58 348 62 54, e-mail: alezdano@pg.edu.pl

 

Kierownictwo studium
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG