SOS CLIMATE WATERFRONT

Na Wydziale Architektury PG odbywają się aktualnie wydarzenia związane z projektem Horyzont 2020. Oficjalne rozpoczęcie  programu na Politechnice Gdańskiej odbyło się w poniedziałek, jednak aż do końca czerwca będą miały miejsce warsztaty eksperckie wyjazdy oraz konferencja.

Plakat wydarzenia.