Rozstrzygnięto studencki konkurs architektoniczny „Przestrzeń dla doświadczeń. Wielofunkcyjny zespół obiektów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy”

Na przełomie lutego i marca br. rozstrzygnięto studencki konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się przy siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

Celem konkursu było zbadanie możliwości:

- wykorzystania technologii low-tech na potrzeby obiektu użyteczności publicznej z uwzględnieniem aspektu architektury regionalnej;

- wykorzystanie lokalnych materiałów we współczesnej architekturze; 

- kształtowania funkcji i formy współczesnej regionalnej architektury użyteczności publicznej;

- wykorzystanie walorów krajobrazowych;

- minimalizowanie oddziaływania hałasu na obiekt architektoniczny.

Sąd konkursowy przyznał I nagrodę pracy zatytułowanej "Przetrzeć szlaki" (autorstwa Pameli Smardz i Weroniki Dziadury). Sąd konkursowy docenił: czytelną ideę projektową związaną z rozwojem komunikacji rowerowej, zwarty układ przestrzenny zespołu i sposób jego osadzenie w krajobrazie oraz kompleksowość opracowania.

Sąd konkursowy przyznał także trzy wyróżnienia:

- Pracy zatytułowanej „WESZIWK" (autorstwa Ingi Czubakowskiej i Pauliny Czapiewskiej);

- Pracy zatytułowanej "Kaszubska zagroda" (autorstwa Aleksandry Karpińskiej i Kingi Umińskiej);

- Pracy zatytułowanej "W dialogu z tradycją. Nowoczesna wersja zagrody kaszubskiej". (autorstwa Joanny Strahl i Joanny Zielińskiej).

Prace konkursowe można obejrzeć na wystawie wirtualnej, która znajduje się pod TYM LINKIEM.

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

 

Projekty powstały w Katedrze Projektowania Środowiskowego. Osobami prowadzącymi zajęcia były: dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska i dr inż. arch. Kalina Juchnevic.