Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na Projekt koncepcyjny Centrum Edukacyjnego w Łebie

Miło nam poinformować, że w dniu 24 maja 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs, którego celem było badanie kierunków rozwoju Łeby poprzez wykreowanie Centrum Edukacyjnego w wyniku  adaptacji, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów po Zespole Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych przy ulicy Nadmorskiej nr 21 w Łebie, a będącego we władaniu Łebskiego Towarzystwa Oświatowego.

 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r. komisja konkursowa postanowiła przyznać:

  1. Dwie równorzędne nagrody pierwsze.
  2. Jedną nagrodę trzecią.
  3. Trzy wyróżnienia.

 

Nagrodę pierwszą przyznano zespołom:

Justyna Masiak, Aleksandra Kujawa - 611608 FOODHALL –za trafnie dobraną funkcja promującą lokalne smaki i potrawy, wpisującą się we współczesne trendy gastronomiczne.; zagospodarowanie przestrzeni publicznej łączącej obiekt z ciągiem pieszym biegnącym nad morze; śmiałe rozwiązania architektoniczne w przebudowanej hali sportowej.

Weronika Lesińska, Marta Piasecka - 138471 CENTRUM TURYSTYKI ZDROWIA – za trafnie dobraną funkcję łączącą aspekty profilaktyki zdrowotnej z edukacyjnymi – różnorodną ofertę programu funkcjonalnego całego założenia; rozwiązania architektoniczne uwzględniające kontakt użytkownika z naturą; rozwiązania ekologiczne.

 

Nagrodę trzecią przyznano zespołowi:

Żaneta Hrycyk, Martyna Dzierżawska - 111497 OŚRODEK ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – za inspirujące rozwiązania architektoniczne nawiązujące do historii miejsca zawiązanej z działaniem natury; konsekwentne rozwiązania funkcjonalne przestrzeni wokół budynków, współgrające z architekturą obiektów.

 

Wyróżnienie przyznano zespołom:

Karolina Wesołowska - 250517 ŁASUCH – ŁEBSKA AKADEMIA SMAKU - za nowy wyraz architektoniczny obiektu o stonowanej architekturze. Detal architektoniczny kształtujący bryłę budynku i przestrzeń wokół budynku. Rozwiązania funkcjonalne i ekologiczne uzupełnione o zbiorniki retencyjne ujęte w formę kanałów nawadniających.

Katarzyna Czarnecka, Izabela Rumas - 187999 ecoEDU – za rozwiązania funkcjonalne z dużym naciskiem na aspekty proekologiczne; wykorzystanie „piątej elewacji” – dachów do uprawy roślin, dodatkowo uprawy hydroponiczne; propozycję wykorzystania płodów w gastronomii – współczesne trendy  myśleniu proekologicznym.

Szymon Łydkowski, Jakub Kruk - 000002 SYMBIOZA – za czysty, minimalistyczny wyraz architektoniczny obiektu; rozwiązania funkcjonalno -architektoniczne wskazujące na walor otoczenia (wieża widokowa); rozwiązania ekologiczne.

 

Komisja podjęła również decyzję o następującym podziale nagród:

  1. Za równorzędną pierwszą nagrodę – 4000 zł
  2. Za trzecią nagrodę –2000 zł

 

Do konkursu stanęło 11 prac, które zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w holu głównym GG. W dniu 24 maja 2020 r. prace zostały zaprezentowane komisji konkursowej w składzie:

•       prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Komisji Konkursowej

•       Arkadiusz Puchacz - Przewodniczący Rady Miasta Łeba

•       Krzysztof Szumała – Rada Miasta Łeba

•       Tadeusz Rabka - Prezes Łebskiego Towarzystwa Oświatowego

•       ks. Zenon Myszk - Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

•       dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG, Prodziekan ds. Kształcenia i Programów Studiów

•       dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

•       dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, prof. PG

•       dr inż. arch. Piotr Marczak – Sędzia Referent

Sekretarze Konkursu:

- dr inż. arch. Elżbieta Marczak

- dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, Prodziekan ds. Stud. i Prom.

 

Inicjatorem konkursu było Łebskie Towarzystwo Oświatowe, fundatorem nagród Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, a organizatorem konkurs z ramienia Wydziału Architektury PG - Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych.

Konkurs miał charakter zamknięty i skierowany był do studentów sem. 2 stopnia II Wydziału Architektury, którzy realizowali przedmiot Projekt Architektoniczny II na sem. zimowym 2020/2021 w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych WA PG. Prace konkursowe powstały pod opieką zespołu w składzie: dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, dr inż. arch. Piotr Marczak oraz dr inż. arch. Elżbieta Marczak.

Konkurs spełnił oczekiwania Inwestora, fundatora nagród i organizatorów. Dostarczył wielu rozwiązań realnych, mogących przyczynić się do rozwoju Łeby na polu turystyki, edukacji oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców przy wykorzystaniu walorów lokalizacyjnych miasta.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a zespołom nagrodzonym i wyróżnionym GRATULUJEMY.