Rekrutacja na studia II stopnia od 9 stycznia

Kandydaci na studia  II stopnia,  stacjonarne i niestacjonarne mogą rejestrować/logować się w systemie e-rekrutacja (https://rekrutacja.pg.edu.pl) od 9 stycznia 2018 r.

Osoby startujące w naborze na kierunek architektura powinny pamiętać, że rejestracja jest możliwa tylko do 9 lutego (godz. 10:00).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 można znaleźć [tutaj].