Projekt Biura Karier „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”

Projekt  „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główną ideą projektu skierowanego do studentów Politechniki Gdańskiej jest nabycie kompetencji niezbędnych do wejścia na rynek pracy w celu podjęcia zatrudnienia zgodnego ze ścieżką kształcenia. Podczas indywidualnych spotkań*, które prowadzą doradcy zawodowi studenci m.in. przechodzą testy diagnozujące ich poziom kompetencji miękkich, poznają efektywne metody poszukiwania pracy, uczą się autoprezentacji, jak należy przygotować dokumenty aplikacyjne oraz jak przygotować się i z sukcesem przejść przez rozmowę kwalifikacyjną.

Na osoby, które rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej czeka doradca ds. przedsiębiorczości, który doradzi i wesprze we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Projekt oferuje również wsparcie w postaci  coachingu kariery czy opieki mentora (opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę w miejscu pracy), który ułatwi szybszą adaptację do nowych warunków i wesprze w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy wszystkich studentów, którzy nie podjęli jeszcze pracy, a chcą rozpocząć jej poszukiwanie, bądź pracują w zawodzie, który nie jest zgodny z posiadanym kierunkiem wykształcenia i chcieliby podjąć nowe zatrudnienie.

W projekcie mogą wziąć udział studenci wszystkich wydziałów dwóch ostatnich semestrów I lub II stopnia studiów.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Start Kariery
i przekazać do  biura projektu (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30.

Szczegółowe dane o projekcie: http://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery

Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 / 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.gda.pl).

*-  Możliwe są jednorazowe spotkania z doradcą (kilkugodzinny blok  tematyczny) lub kilka spotkań trwających od 1 do 2 godzin. Forma spotkania ustalana jest z doradcą zawodowym.

Szczegółowe dane o projekcie: "Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie"