POMORSKI WKŁAD W NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS I EKOLOGICZNO-KULTUROWĄ TRANSFORMACJĘ

Spotkanie odbędzie się dnia 25 MAJA O GODZINIE 10:00.

Jest to nasze 12. spotkanie Z CYKLU „UNIJNI EKSPERCI DLA POMORZA”, dedykowane członkom Stowarzyszenia i organizowane wirtualnie ze względu na brak możliwości odbycia wizyt studyjnych. Tym razem będzie ono okazją do zaprezentowania nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – „Nowy Europejski Bauhaus (NEB)”, której celem jest zaangażowanie reprezentantów środowisk nauki, technologii, kultury i sztuki w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie oraz efektywnych energetycznie. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do stworzenia inkluzywnych, przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim do wsparcia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymania zmian klimatycznych.

Dyskutować na ten temat będziemy z JANEM OLBRYCHTEM – Posłem do Parlamentu Europejskiego, HUBERTEM TRAMMEREM – Ambasadorem NEB, Pauliną Kisiel z PPNT GDYNIA | CENTRUM DESIGNU – oficjalnym partnerem NEB oraz Agnieszką Olszewską-Guizzo – ekspertem KOMISJI EUROPEJSKIEJ. W załączeniu znajdą Państwo program wydarzenia.

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w tym spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz zgłoszeniowy.