OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 6.06.!!! LETNIA SZKOŁA MODERNIZMU | 2019 Gdynia, Lwów - architektura, ochrona, popularyzacja

 

Zostały ostatnie miejsca na liście uczestników Letniej Szkoły Modernizmu 2019.
Nabór przedłużony do 6.06!

 

 

 

 

Termin
03-07.07.2019 /Gdańsk i Gdynia/
08-12.07.2019 /Lwów/

Czas trwania - 10 dni 


Cel i tematyka
Program Szkoły Letniej ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu. Tematyka będzie dotyczyła architektury okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także architektury powojennej, które prezentowane będą na przykładach z Gdyni i Gdańska oraz Lwowa.
Podjęcie tematyki modernizmu w ramach Szkoły Letniej, ma za zadanie rozszerzenie formuły dydaktyczno-naukowej prowadzonej na wydziałach architektury, konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury uczelni krajowych. 


Program i forma zajęć
W program Szkoły Letniej wchodzą dwa, połączone wspólnym przejazdem, pięciodniowe bloki tematyczne: (1) na Politechnice Gdańskiej i w wybranych lokalizacjach Gdyni i Gdańska oraz (2) na Politechnice Lwowskiej i w ważnych lokalizacjach tego miasta.
Zajęcia będą miały formę wykładów, warsztatów i wyjść terenowych. Program będzie realizowała kadra naukowo-badawcza Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej wraz z zaproszonymi specjalistami (architektami, konserwatorami i technologami).


Uczestnicy
Nasze zaproszenie do udziału w szkole letniej, kierujemy do wszystkich zainteresowanych architekturą modernizmu, realiami jej dokumentacji i konserwacji, w tym osób już działających w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Program Letniej Szkoły Modernizmu skierowany jest do architektów i konserwatorów, a także badaczy architektury, pracowników biur konserwatorskich w administracji gminnej i wojewódzkiej oraz studentów studiów II stopnia i doktoranckich, z zakresu architektury, konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury.
ECTS 4 pkt

Warunki uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w Letniej Szkole Modernizmu 2019 - 300 zł
(opłata dla studenta - 100 zł)

Koszty, zakwaterowania w Trójmieście i we Lwowie oraz przejazdu pomiędzy obiema lokalizacjami, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Zgłoszenie uczestnictwa
Kandydaci proszeni są o przesłanie: wypełnionego kwestionariusza osobowego, podania o przyjęcie (uzasadnienie chęci uczestnictwa).

Adres e-mail do zgłoszeń uczestnictwa - lsmodernizm.wa@pg.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń -  31 maja 2019 r.

Informację o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Letniej Szkole Modernizmu 2019, uczestnicy otrzymają w formie imiennego zaproszenia wystosowanego przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, do 7 czerwca 2019 r.

Osoba odpowiedzialna ze strony Politechniki Gdańskiej
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska - kierownik projektu - annasmolinska@pg.edu.pl

Wszelkie dodatkowe pytania
lsmodernizm.wa@pg.edu.pl

Organizatorem Letniej Szkoły Modernizmu 2019 jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej we współudziale Miasta Gdyni.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Program ramowy
Kwestionariusz osobowy
Poster1
Poster2