Ostatnia chwila na zgłoszenie się na Międzynarodową Szkołę Letnią w Wieżycy

Międzynarodowa Szkoła Letnia w Wieżycy jest już czwartym wydarzeniem zainicjowanego w 2016r. cyklu „Architektura dla miejsca”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 23 do 29 czerwca 2021r. i jest skierowana do studentów WAPG kierunku architektura. Organizatorami są Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Katedra Projektowania Środowiskowego WAPG. Międzynarodową Szkołę Letnią w Wieżycy rozpocznie seminarium połączone z warsztatami technologii budowlanych low-tech, które poprowadzą eksperci polscy i zagraniczni. W czasie studiów terenowych zajmiemy się odkrywaniem i dokumentowaniem bogactwa krajobrazów i tradycji budowlanej wsi kaszubskiej. Studenci na rowerach będą eksplorować obszary gminy Somonino w sąsiedztwie siedziby KUL w Wieżycy i gromadzić informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. W czasie warsztatów projektowych wspólnie zaproponujemy zielone rozwiązania w celu ochrony wartości krajobrazowych i poprawy jakości życia. Na spotkaniu otwartym dla wszystkich zainteresowanych, na którym studenci zaprezentują swoje prace, dowiemy się czy opracowane w trakcie warsztatów projekty wpisały się w oczekiwania lokalnej społecznej oraz  czy mogą stać się impulsem rozwoju dobrych praktyk kształtowania przestrzeni. 

 

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Przedłużyliśmy rekrutację do 8 czerwca. Za zgodą Pani Dziekan dr Magdaleny Podwojewskiej uczestnictwo w warsztatach Szkoły Letniej może być podstawą zaliczenia przedmiotu obieralnego "Projekt fakultatywny", V sem., 2 pkt. ECTS.

 

 

STUDIA TERENOWE I WARSZTATY POPROWADZĄ

Anna Górka, anna.gorka@pg.edu.pl

Dorota Wojtowicz-Jankowska, dorota.wojtowicz-jankowska@pg.edu.pl

Katarzyna Zielonko-Jung, katarzyna.zielonko-jung@pg.edu.pl

 

REKRUTACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8. czerwca na adres mailowy kalina.juchnevic1@pg.edu.pl. Z osobami zakwalifikowanymi skontaktujemy się do 10 czerwca.

WARUNKI FINANSOWANIA

Uczestnicy nie ponoszą kosztów zakwaterowania (w siedzibie KUL w Wieżycy) i wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) oraz materiałów do pracy warsztatowej. Dojazd do/z Wieżycy we własnym zakresie; przejazdy na miejscu własnymi rowerami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Program Międzynarodowej Szkoły Letniej w Wieżycy oraz dodatkowe informacje znajdziecie na stronie Katedry Projektowania Środowiskowego.