Od 19.10.2020 r. wszystkie zajęcia w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,
w związku z zakwalifikowaniem Trójmiasta do strefy czerwonej COVID-19 zarządzam prowadzenie wszystkich zajęć w trybie zdalnym począwszy od 19.10.2020 do odwołania.
 
dr inż. arch. Anna Wancław, docent PG
Prodziekan ds kształcenia i programów studiów
Wydział Architektury PG