Nagrody w pierwszej edycji Grantów Rektora PG pt.: „Nowoczesny kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością” przyznane


Z przyjemnością informujemy, że pierwsza edycja konkursów Grantów Rektora PG została rozstrzygnięta.Celem pierwszej edycji Grantu byłoopracowanie twórczej koncepcji przestrzennej dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Sądu konkursowego w składzie: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG – Rektor Politechniki Gdańskiej – Przewodniczący Sądu Konkursowego, 

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – Dziekan Wydziału Architektury, Pełnomocnik Rektora ds.Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu PG,

prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski – Pełnomocnik Rektora ds. artystycznych,

prof. dr hab. Robert Kaja,
mgr inż. arch. Jacek Droszcz,
mgr inż. Mariusz Miler – Kanclerz Politechniki Gdańskiej,
dr inż. arch. Jan Cudzik- Sędzia Referent.

Sąd konkursowy po dokonaniu analizy formalnoprawnej złożonych prac dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych zgodnie zkryteriami przyjętymi w Regulaminie konkursu i zdecydował o przyznaniu nagród: 

I miejsce 
Bartosz Rombalski, Wiktor Stankiewicz, Jerzy Sroka, Jakub Kruk

II miejsce
Monika Bucała, Małgorzata Kolasa, Amelia Chrzanowska, Martyna Kałużyńska

III miejsce 
Angelika Fajtanowska, Katarzyna Grobelna, Agata Kielecka, Karolina Patla

ex aequo
Wiktoria Brzezicka, Karolina Daniluk, Kamil Jagódzki, Barbara Kobusińska


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.