Konkurs na projekt pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

 • Rektor KUL ogłasza konkurs na projekt pomnika ks. Idziego Radziszewskiego - założyciela i pierwszego rektora uniwersytetu. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej tej postaci wiąże się ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. Idzi Radziszewski, wybierając Lublin na siedzibę katolickiego uniwersytetu, w znaczący sposób wpłynął na późniejszy rozwój miasta, które dziś jest prężnym ośrodkiem akademickim.

  Pomnik ma stanąć na skwerze abp. Józefa Życińskiego, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni (u zbiegu ulicy Radziszewskiego i Alei Racławickich, pomiędzy CSK a hotelem Mercure), w związku z tym konkurs obejmuje nie tylko projekt pomnika, ale także koncepcję zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia.

  Autor najlepszego projektu otrzyma nie tylko możliwość realizacji swojej wizji artystycznej, ale również nagrodę pieniężną w wysokości trzydziestu tysięcy złotych.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2017 r., sam projekt trzeba będzie przygotować do 7 czerwca. Zwycięzcę konkursu poznamy 12 czerwca.

  Regulamin konkursu stawia przed projektantami następujące cele:

  „Wzbogacenie przestrzeni miasta Lublina o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym, niepowtarzalnym i atrakcyjnym, zgodnym z otoczeniem materialnym i społecznym. W związku z tym przedstawione prace wykonane przez uczestników konkursu powinny:

  - być realizacją potrzeby godnego uhonorowania i upamiętnienia ks. Idziego Radziszewskiego,

  - harmonijnie wpisać się w krajobraz miasta, urbanistycznie i architektonicznie akcentując jeden z krańców głównej reprezentacyjnej ulicy Lublina,

  - stworzyć kolejną wysokiej jakości przestrzeń publiczną, kompozycyjnie oraz funkcjonalnie powiązaną z istniejącą architekturą,

  - w zakresie zagospodarowania przestrzennego – stworzyć węzłowy punkt kompozycji przestrzeni skweru z wykształconą dominantą rzeźbiarską, który w sposób maksymalnie efektywny – przy istniejących uwarunkowaniach - integruje otoczenie w sensie kompozycyjnym i funkcjonalnym”.

  Komisja konkursowa złożona m.in. z historyków sztuki, artystów-rzeźbiarzy i architektów krajobrazu wyłoni najlepszy projekt, który będzie harmonijnie wpisywał się w przestrzeń i współgrał z otoczeniem. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim walory artystyczne pomnika, kompozycja przestrzenna, rozwinięcie detalu architektonicznego bryły i twórcze, oryginalne rozwinięcie przesłania ideowego. Ponadto komisja będzie brała pod uwagę właściwe rozwiązania przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, ekspozycję pomnika z uwzględnieniem kierunków osi widokowych, sposób zagospodarowania terenu pomnika, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich oraz stopień realności realizacji pomnika i walory ekonomiczne. Koszt wykonania wszystkich prac związanych z budową pomnika oraz zagospodarowania terenu (wraz z dokumentacją) musi się zmieścić w kwocie 390 tys. zł.

  Organizatorzy przewidują wystawę pokonkursową, na której zaprezentowane zostaną najlepsze prace.

  Wiecej informacji: http://www.kul.pl/informacje-o-konkursie,18219.html