Konkurs dla studentów IV semestru

Władze Wydziału Architektury PG w osobie Pani Dziekan Prof. dr hab. inż. arch. Lucyny Nyki podpisały umowę z sopocką firmą Bauhaus Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Jerzego Cichowskiego.

W ramach tej umowy, na sem. 4 studiów inżynierskich, w ramach zajęć z Projektowania Urbanistycznego,  przeprowadzony zostanie konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania budynku i sąsiednich terenów wokół starej gazowni w Sopocie.


Konkurs zgromadził znakomite grono sędziów konkursowych oraz oferuje bogaty zakres nagród i wyróżnień. Szczegóły można znaleźć pod adresem: http://pg.gda.pl/~rrucz/.

Zapraszamy!