Konkurs Czerwonej Róży 2021

Kolejna edycja prestiżowego Konkursu Czerwonej Róży 2021 w kategorii „najlepszy student” i w kategorii „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego rozpoczęta.

Każda studentka/student Politechniki Gdańskiej, studiująca(y) na drugim stopniu kształcenia, który uzyskał wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (za 2 poprzednie semestry), ma osiągnięcia naukowe albo sportowe lub artystyczne oraz jest aktywny społecznie i potrafi publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych, ma szansę zostać „najlepszym studentem” Politechniki Gdańskiej w 2021r. (Etap Uczelniany) i ubiegać się o Laur Czerwonej Róży na Etapie Międzyuczelnianym (Etap Główny), w którym dla najlepszego studenta spośród najlepszych studentów nagrodą jest samochód osobowy.

Koło naukowe działające w Politechnice Gdańskiej, za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w okresie ostatnich 3 lat może ubiegać się o miano „najlepszego koła naukowego” w Politechnice Gdańskiej (Etap Uczelniany) w 2021r. i zostać kandydatem naszej Uczelni na Etapie Głównym (Etap Międzyuczelniany), w którym nagrodą dla najlepszego koła naukowego spośród zgłoszonych kół naukowych przez uczelnie woj. pomorskiego jest 12000zł.

Wymagane jest aby wypełnione Formularze zgłoszeniowe na Etapie Uczelnianym były zaparafowane przez Prodziekana danego wydziału.

Regulamin Konkursu i Formularze zgłoszeniowe oraz inne materiały dot. warunków udziału w Konkursie
są zawarte na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Załączone pliki