KONKURS CZERWONEJ RÓŻY 2020 na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiego

Zapraszamy Studentów do udziału w Konkursie Czerwonej Róży 2020 w kategoriach: najlepszy student i najlepsze koło naukowe uczelni województwa pomorskiego.

Nagrodami w Konkursie będą:
- samochód osobowy dla najlepszego studenta,
- 12.000 zł dla najlepszego koła naukowego,
- nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

Regulamin Konkursu, komunikat oraz wzory formularzy zgłoszeniowych (wnioski) znajdują się  również w dziale “Dokumenty do pobrania” na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży www.czerwonaroza.org.pl.
Termin zgłaszania kandydatur na etapie uczelnianym upływa w dniu 11  marca 2020 r. do godz. 15.00 (środa). Składane wnioski  (studenci, koła naukowe) powinny być zaakceptowane przez Prodziekana ds. kształcenia  i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (pokój 114a w Budynku Hydro), który jest z ramienia rektora koordynatorem etapu uczelnianego Konkursu Czerwonej Róży w PG  (tel. kont. 58-347-22-20 e-mail: zkur@pg.edu.pl) lub do prorektoratu ds. kształcenia i dydaktyki pokój 266 w gmachu  głównym.