Konkurs „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

 • Konkurs „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest konkursem na prace dyplomowe, skierowanym do studentów polskich uczelni wyższych.

  Ideą konkursu „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność. Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe pisane w ramach prac:
  - licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
  - podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe, właściwe zakresom merytorycznym reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.

  Mile widziane są prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

  Konkurs przebiega dwuetapowo.

  Aby zgłosić pracę do konkursu należy wysłać formularz zgłoszeniowy , zawierający:
  - temat pracy wybrany z puli tematów lub własną propozycję tematu pracy
  - jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy

  W drugim etapie nagrodzone zostają najlepsze, obronione prace dyplomowe napisane w ramach konkursu.

  Inicjatorem i Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami beneficjenci znaku jakości swissstandards.pl oraz inne szwajcarskie firmy, które spełniają kryteria przyznania znaku jakości swissstandards.pl.