Jesteśmy najlepszym Wydziałem Architektury w Polsce!

 

Wydział Architektury PG w ogłoszonej 16 października ocenie parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016 uzyskał kategorię "A".


Wyniki oceny świadczą, że jesteśmy najlepszym w Polsce Wydziałem
Architektury i jedną z najlepszych jednostek we wspólnej grupie oceny
wszystkich wydziałów architektury i budownictwa. Sukces ten jest
wynikiem ciężkiej pracy wszystkich pracowników Wydziału w ostatnich
latach.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!