Interdyscyplinarna współpraca badawcza architektki i prawniczki w ramach ILLUME

Mamy przyjemność poinformować, że niedawno ukazał się artykuł naukowy autorstwa dr inż. arch. Karoliny Zielińskiej-Dąbkowskiej (adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury PG, kierownik ILLUME) i dr Katarzyny Szlachetko (adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UG, kierownik autorskiego Programu Badawczego ‘Good Light Law’ przy Instytucie Metropolitalnym) pt: „O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution)”.

 

Czasopismo prawnicze „Przegląd Prawa Publicznego” [Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska] jest pomocnym źródłem wiedzy w pracy podmiotów zajmujących się funkcjonowaniem administracji publicznej i szeroko rozumianym prawem publicznym.

Artykuł zostanie również zamieszczony w Systemie Informacji Prawnej LEX – największej bazie elektronicznej informacji prawnej, z którego korzystają sądy powszechne i administracyjne, organy administracji publicznej, teoretycy i praktycy prawa.

 

Artykuł jest jednym z kilku publikacji, które powstały w zakresie współpracy członków ILLUME [/ɪˈl(j)uːm/] - grupy badawczej w ramach Centrum Badawczego EcoTech na Politechnice Gdańskiej stworzonej w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Członkowie grupy posiadają interdyscyplinarne umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie tych zagadnień.

 

Więcej informacji o ILLUME tutaj: https://arch.pg.edu.pl/katedra-architektury-miejskiej-i-przestrzeni-nadwodnych/illume

 

Link do artykułu Tutaj: https://www.profinfo.pl/sklep/przeglad-prawa-publicznego,7782,r,2021,nr,5.html