INTEGRATED SOLUTIONS FOR DAYLIGHTING AND ELECTRIC LIGHTING

Spotkanie międzynarodowych naukowców i konferencja ISDEL dotycząca rozwiązań oświetleniowych w architekturze i urbanistyce w ramach zadania IEA task 61 INTEGRATED SOLUTIONS FOR DAYLIGHTING AND ELECTRIC LIGHTING: FROM COMPONENT TO USER CENTERED SYSTEM EFFICIENCY na WA, PG w dniach od 16 do 18 września 2019


W dniach od 16 do 18 września na PG Wydziale Architektury odbędzie się 4th Industry Workshop i 4th Experts’ Meeting w ramach IEA: International Energy Agency SHC Solar Heating and Cooling Programme Task 61/ EBC Annex 77 INTEGRATED SOLUTIONS FOR DAYLIGHTING AND ELECTRIC LIGHTING: FROM COMPONENT TO USER CENTERED SYSTEM EFFICIENCY.

W spotkaniu ekspertów wezmą udział czołowi naukowcy zajmujący się oświetleniem w architekturze i urbanistyce z 10 międzynarodowych instytutów badawczych. Celem spotkania, któremu przewodzi Jan de Boer z Fraunhofer Instytutu Fizyki Budowli w Stuttgarcie, jest opracowanie raportu służącego za podstawę zmian w światowych zapisach normatywnych dotyczących projektowania oświetlenia dziennego i elektrycznego. Przedstawione zostaną najnowsze badania dotyczące wpływu oświetlenia na zdrowie użytkowników w środowisku architektonicznym.

W ramach spotkań organizatorki prof. Justyna Martyniuk-Pęczek i Natalia Sokół z WA serdecznie zapraszają na otwarte wykłady w ramach konferencji ISDEL: INTEGRATED SOLUTIONS FOR DAYLIGHTING AND ELECTRIC LIGHTING (16.09 od godziny 9:00- 13:20, sala 300).