Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 oraz godziny dziekańskie

Ze względu na sytuację epidemiczną wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21nie odbędzie się.

Władze Wydziału Architektury zachęcają jednocześnie do udziału w zdalnej ogólnouczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 2 października o godzinie 11.15.Transmisja z uroczystości będzie dostępna na uczelnianym kanale Youtube.

W związku inauguracją ogłoszone zostały godziny dziekańskie. Dni 1. i 2. października 2020 r. są wolne od zajęć.

Więcej szczegółów w załączonym pliku.

Załączone pliki