Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Michał Kleiber, profesor PAN, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences).

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki rozpocznie się wystąpieniem prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Tradycyjnie podczas uroczystości odbędzie się immatrykulacja studentów i doktorantów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych wydziałów – 18 studentów oraz dyscyplin – 14 doktorantów.

Wręczona zostanie także m.in. nagroda w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawana za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej.

Następnie prof. Michał Kleiber wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom, czyli inżynier na wagę złota”, w którym zaakcentuje znaczenie inżynierii – jej naukowych podstaw i innowacyjnych wdrożeń – w obliczu wyzwań stojących współcześnie przed światem.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją dra hab. Mariusza Mroza, prof. nadzw. PG.

Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Inauguracje wydziałowe odbędą się w następujących terminach:

● Wydział Architektury: 27 września, godz. 9.30, Aula w Gmachu Głównym