III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

 • III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 24-25 listopada 2017 roku organizuje III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

  Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

  1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Architektura

  b)      Budownictwo

  c)      Wzornictwo

  d)     oraz dyscypliny pokrewne

  2) Sekcja Chemiczna obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

  b)      Chemię i inżynierię chemiczną

  c)      Inżynierię środowiska

  d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

  e)      Nanotechnologię

  f)       Ochronę środowiska

  g)      Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

  h)      Technologię żywności

  i)        Towaroznawstwo

  j)        Technologię materiałów polimerowych

  k)      oraz dyscypliny pokrewne

  3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Ekonomię

  b)      Ekonomikę turystyki

  c)      Logistykę

  d)     Marketing

  e)      Rachunkowość i finanse

  f)       Towaroznawstwo

  g)      Transport

  h)      Zarządzanie

  i)        oraz dyscypliny pokrewne

  4) Sekcja Roślinna obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Biologię roślin

  b)      Biotechnologię w produkcji roślinnej

  c)      Dietetykę

  d)     Genetykę roślin

  e)      Ochronę środowiska

  f)       Ogrodnictwo i architekturę

  g)      Rolnictwo

  h)      oraz dyscypliny pokrewne

   

  5) Sekcja Techniczna obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Architekturę i wzornictwo

  b)      Automatykę i robotykę

  c)      Budownictwo

  d)     Elektrykę

  e)      Energetykę

  f)       Informatykę

  g)      Inżynierię i zarządzanie

  h)      Mechatronikę

  i)        Oceanotechnikę

  j)        Transport

  k)      oraz dyscypliny pokrewne

  6) Sekcja Zwierzęca obejmująca zakresy wiedzy z:

  a)      Biologię zwierząt

  b)      Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

  c)      Genetykę zwierząt

  d)     Rybactwo

  e)      Technologię żywności

  f)       Towaroznawstwo

  g)      Zootechnikę

  h)      oraz dyscypliny pokrewne

  Termin rejestracji i przesyłania zgłoszeń to 15 PAŹDZIERNIK 2017 r.

  Sesja ma charakter interdyscyplinarny i w celu prawidłowego zgłoszenia należy zalogować się na stronie internetowej (adres pojawi się w tym miejscu), Adres ze względu na problem techniczny zostanie aktywowany w czerwcu.

  Wszystkie pola w zgłoszeniu internetowym muszą zostać wypełnione.

  Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.

  Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie:

  https://www.zut.edu.pl/index.php?id=4677

  Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

  Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

  Opłata konferencyjna wynosi 220 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. 

  Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2017 r. na rachunek bankowy:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Al. Piastów 17

  70-310 Szczecin

  Bank Zachodni WBK

  02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

  Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

   

  W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

  Szczegóły dostępne na stronie

  galeria:

  www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/galeria-akademikow.html

  cennik:

  www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/cennik.html

  kontakt:

  www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki.html

  Opłaty za miejsce w domu studenckim należy wnosić na właściwy rachunek domu studenckiego.

  Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.

  Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej Sesji!!!

  dr Dawid Dawidowicz

  Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Galeria zdjęć