II Akademickie Forum Energii Jądrowej, AGH

 • Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” zapraszają do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 17-19 maja 2017 r.

  Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy kwestie związane z technologiami oraz nowościami w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.

  W programie przewidziano m.in.:

  ·wykłady prelegentów,

  ·warsztaty,

  ·debata ekspercka,

  ·prezentacje studenckich kół naukowych,

  ·sesję posterową

  ·debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci

  ·Wycieczka do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej

  W celu promocji i rozwoju zainteresowania tematyką mm energetyki jądrowej w środowisku akademickim, organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy: na najlepszą prezentację na temat energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 r. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz wydarzenia na Facebooku, gdzie udostępniane będą kolejne informacje o naszym wydarzeniu:

  https://www.facebook.com/afej.agh/?fref=ts

  afej.agh.edu.pl