I NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

 • Zespół studentek: Natalia Serafin, Paulina Górecka i Anita
  Wiśniewska zdobył I nagrodę w Kaira Looro - Międzynarodowym
  Konkursie Architektury Sakralnej w Senegalu.

   

   

  Anita Wiśniewska jest studentką I roku Wydziału Architektury PG, w
  grupie Projektowania architektonicznego prowadzonej przez profesora PG
  Jacka Krenza. Projekt konkursowy robiła zamiast kursowego.

  Natalia Serafin studiuje architekturę na Politechnice Warszawskiej a Paulina
  Górecka na Politechnice Wrocławskiej.

   

  W zwycięskim projekcie doceniono projekt ażurowej konstrukcji, która
  nie miała separować użytkowników od krajobrazu. Autorki subtelnie
  wydzieliły fragment przestrzeni, zaaranżowały go, by sprzyjał
  wyciszeniu, skupieniu, pozostając zarazem miejscem wizualnie i
  przestrzennie zintegrowanym z naturalnym krajobrazem tej okolicy.

  Oficjalna strona konkursu

  Artykuł