I miejsce studentów kierunku GP w konkursie Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę dyplomową magisterską

W tegorocznej, 4 edycji konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą magisterską pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitarnej, dwoje absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z kierunku Gospodarka Przestrzenna zajęło ex aequo I miejsce –Pani mgr inż. Karolina Szymańska i Pan mgr inż. Dawid Guze. Promotorem obu prac była dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka. 

 

Praca Pani Karoliny Szymańskiej pod tytułem „Kształtowanie przestrzeni na styku portu i miasta” porusza problematykę współczesnych miast portowych, skupiając się na relacjach między obszarem miejskim a portowym w odniesieniu do Gdyni. Praca Pana Dawida Guze "Masterplany Inwestycji Wielkoskalowych w Obszarach Poportowych" zajmowała się problematyką projektów przekształceń dużych obszarów miejskich  i sposobów ich realizacji za pomocą masterplanu. Na podstawie wniosków wyciągniętych z rozważań teoretycznych  zaproponowano uproszczony masterplan dla Młodego Miasta w Gdańsku. 

 

Dodatkowo Praca pani Karoliny Szymańskiej została wyróżniona w Konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Praca pana Dawida Guze uzyskała z kolei wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich o. Gdańsk na najlepszą magisterską pracę dyplomową  obronioną w roku akademickim 2019/2020.

Galeria zdjęć