ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO PROEKOLOGICZNE - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE WAPG

                                                                                                                                                                        


Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”. 

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ukończenie studiów umożliwia nabycie kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym m.in. w zakresie:

  • projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych, uwzględniając wymagania techniczne, ekonomiczne i prawne,
  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji środowiskowej.

Studia współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uczestnik pokrywa jedynie 25% kosztów).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; mogą je podjąć absolwenci zarówno I, jak i II stopnia studiów (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej). 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozpoczęcie zajęć w lutym 2018 roku.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 348 62 54, e-mail: alezdano@pg.edu.pl