Architektura a jakość powietrza w miastach

Studenci trzeciego semestru magisterskiego Wydziału Architektury zajęli się kwestią wpływu rozwiązań projektowych na jakość powietrza i warunki przewietrzania w ramach nowych seminariów obieralnych – „Architektura a jakość powietrza w miastach”.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Chociaż wydaje się, że jest to zagadnienie dla ekologów czy inżynierów środowiska, architekci mogą pełnić ważną rolę
w procesie poprawy jakości powietrza. Układ urbanistyczny determinuje w znaczącym stopniu przepływ powietrza pomiędzy budynkami, a tym samym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Dlatego poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe można ograniczyć narażenie mieszkańców na kontakt ze szkodliwymi substancjami.

Aby poszerzyć wiedzę przyszłych architektów na ten temat, zostały opracowane interdyscyplinarne warszaty projektowe we współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury a Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci pod opieką mgr inż. arch. Joanny Badach i dr inż. Wojciecha Wojnowskiego wykorzystali w swoich projektach narzędzia do oceny wpływu struktury zabudowy na jakość powietrza i warunki przewietrzania w środowisku miejskim. Przy zastosowaniu symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) badali wariantowe układy zabudowy dla wybranych obszarów. Zajęli sie problemami takimi jak zbyt silne ciągi powietrzne w okolicach kampusu PG, zmniejszające komfort wiatrowy przechodniów, czy niedostateczne przewietrzanie osiedli mieszkaniowych prowadzące do powstawania obszarów zastoju powietrza i zwiększonego stężenia zanieczyszczeń.

W ramach seminariów powstały bardzo ciekawe opracowania – zachęcamy do zapoznania się z nimi TUTAJ