Absolwent WA PG laureatem międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego TEAM20

W tym roku odbyła się 8 edycja konkursu TEAM20 na Taiwanie. Międzynarodowe jury, składającej się z architektów i urbanistów, przyznało honorowe wyróżnienie pracy mgr inż. arch. Bahaa Bou Kalfouny za dyplom pt. THE INDEPENDENT PRODUCERS. Praca dyplomowa dotyczyła poszukiwania łączności pomiędzy wyizolowanym architektonicznie, społecznie i gospodarczo slumsem Hay-AL Tanak z centrum Bejrutu z resztą miasta. Dyplomant zaproponował działania przestrzenne poprawiające jakość życia jego mieszkańców poprzez rozwiązania architektoniczne wpływające korzystnie na środowisko, relację między ludźmi i miejscami ich zamieszkania.

Nagrodzona praca magisterska powstała pod opieką dr hab. inż. arch. Doroty Wojtowicz-Jankowskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego

Serdecznie gratulujemy!

Załączone pliki