24-25 czerwca 2019 SOS CLIMATE WATERFRONT konferencja

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt.: "SOS Climate Waterfront Climate Change Consequences and Creative Solutions for our Cities", która odbędzie się

24 czerwca 2019, poniedziałek na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

oraz

25 czerwca 2019, wtorek w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP o. Wybrzeże .

Konferencja odbędzie sie z udziałem lojalnych interesariuszy oraz przedstawicieli konsorcjum projektu SOS CLIMATE WATERFRONT RISE PROJECT uczelni wyższych oraz instytucji nie akademickich z Portugali, Szwecja, Turcja i innych.

Tematem konferencji będą zagadnienia związane ze zmianami klimatu, które dotykają wszystkich regionów świata. Rosnący poziom mórz i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewne deszcze, powodzie, gwałtowne burze i nieoczekiwane fale upałów znacząco wpływają na jakość ludzkiego życia. Według United Nation World Population Prospect do połowy XXI wieku 75% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Ten sam raport stwierdza, że zmiany klimatu spowodują spadek warunków życia na obszarach miejskich. Rosnąca ilość nieprzepuszczalnych powierzchni (parkingi, chodniki, zabudowa etc.) w miastach powoduje zalania i zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Miejskie „wyspy ciepła” zwiększają zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych i zagrażają ludzkiemu zdrowiu i komfortowi życia. Obniżenie poziomu wód gruntowych pogarsza warunki wzrostu roślinności i może powodować przenikanie soli do przybrzeżnych warstw wodonośnych. Zasoby świeżej wody kurczą się. Komisja Europejska wskazuje, że obszary miejskie, gdzie obecnie żyje czterech z pięciu Europejczyków, są narażone na fale upałów, powodzie lub podnoszące się poziomy mórz. Większość miast jest źle przygotowana do zmian klimatu.

W obecnej sytuacji o miastach powinniśmy myśleć jako o laboratoriach, gdzie prowadzone są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi adaptacji do zmian klimatu i łagodzącymi ich skutki. Pierwsza konferencja na temat „Konsekwencji zmian klimatycznych i kreatywnych rozwiązań dla naszych miast (Climate Change Consequences and Creative Solutions for our Cities)” jest organizowana w ramach programu Unii Europejskiej H2020 MSC RISE “SOS Climate Waterfront – Linking Research andInnovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience toFace Climate Change”.  Konferencja służy rozwojowi otwartej, interdyscyplinarnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z raportami, działaniami i strategiami adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Organizatorem konferencji jest WA PG we współpracy z SARP o. Wybrzeże oraz członkami konsorcjum projektu SOS CLIMATE WATERFRONT LINKING RESEARCH AND INNOVATION ON WATERFRONT THROUGH TECHNOLOGY FOR EXCELLENCE OF RESILIENCE TO FACE CIMATE CHANGE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement numbers No 823901

ZAPROSZENIE