„Wrzeszczańska Agora. Przestrzeń społeczna – kto? co? gdzie?”

Do 21 marca 2020 roku w holu głównym GCH Manhattan trwać będzie wystawa projektów studenckich z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którą otwierała sobotnia Debata „Wrzeszczańska Agora. Przestrzeń społeczna – kto? co? gdzie?”. Wydarzenie jest wynikiem współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny, która poszukuje nowych, różnorodnych i demokratycznych form angażowania mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji w życie dzielnicy.

 

Tematyka debaty dotyczyła potrzeby stworzenia przestrzeni, w której mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne  organizacjemogłyby się spotykać i WSPÓŁ-tworzyć aktywności pożyteczne dla dzielnicy i ich samych, natomiast rolą Rady Dzielnicy byłoby wspieranie takich działań. Ważnym tego aspektem mogłoby być włączenie w przestrzeń „agory” funkcji administracyjnych ważnych z lokalnego punktu widzenia. Paneliści zauważyli, że w polskich realiach nowatorskie jest podejście, aby „do ratusza szło się jak po bułki”, tzn. kojarzył się on z funkcjami wspierającymi, inspirującymi, a nie tylko, nierzadko przykrym, obowiązkiem obywatelskim. Nie jest to jednak globalnie innowacyjne podejście, ponieważ idea ta funkcjonuje od kilkudziesięciu lat w Japonii, Holandii czy krajach skandynawskich.

Uczestnikami debaty byli:

  • Prof. Jakub Szczepański, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Prof. Katarzyna Zielonko-Jung, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Piotr Smolnicki, Radny Dzielnicy Wrzeszcz Górny
  • Krzysztof Koprowski, Radny Dzielnicy Wrzeszcz Górny
  • Łukasz Tomczak, Dyrektor Zarządzający GCH Manhattan

Wystawa prac studenckich dotyczy projektów, które powstały w toku zajęć z Projektowania Architektonicznego na 5 semestrze studiów inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia na kierunku Architektura trwają łącznie 5 lat.W tym semestrze studenci skupiali się na rozwijaniu umiejętności komunikacji z realnym użytkownikiem przestrzeni, którą projektowali. W tym celu wykorzystano metodę Design Thinking, której nadrzędną zasadą jest głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkownika.Kurs odbywał się pod hasłem społecznej odpowiedzialności projektowania architektonicznego stąd w projektach nawiązania do zrównoważonego rozwoju, materiałów ekologicznych i projektowania uniwersalnego.

W ramach kursu studenci w kilku projektach przedstawili wizje nowej siedziby Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Zadany studentom temat poprawy jakości pracy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny wynikał z realnych potrzeb. Dotychczasowy obiekt jest trudno dostępny, niereprezentacyjny i w złym stanie technicznym. Proponowana lokalizacja, wskazana przez Radnych, to teren sąsiadujący ze Skwerem im. Anny Walentynowicz przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. W toku pracy, przeprowadzonych wywiadów zpotencjalnymi użytkownikami, zdobywania kolejnych informacji, młodzi projektanci odkryli, że w centrum Wrzeszcza potrzebna jest nie tylko nowa siedziba Rady Dzielnicy, ale także przestrzeń do swobodnej interakcji społecznej. Zebranie wszystkich rozwiązań projektowych razem daje pełen obraz zidentyfikowanych użytkowników i ich potrzeb, czyli tego dla kogo i jak ta przestrzeń powinna funkcjonować.

Prace studenckie stały się przyczynkiem do podjęcia szerszej dyskusji na temat potrzeb mieszkańców i kształtowania nowej jakości przestrzeni w centrum Wrzeszcza.

 

Organizatorzy:

  • Katedra Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny
  • GCH Manhattan

Autor zdjęć: GCH Manhattan

Galeria zdjęć